Convocatòries Activacions
Edició
La Pulsió de Vida

La Pulsió de Vida

Anna Rierola

                   

Arts Santa Mònica

Espai Balcó
Instal·lació de vídeo generatiu realitzat amb imatge de microscòpia confocal de cèl·lules, ja que la cèl·lula és la unitat més petita per autogenerar-se

La Pulsió de Vida és una metàfora de l’inici de la fàbrica de la vida, un procés que es fa des de dins, s’autogenera, regenera, expandeix i fa més de si mateix. L’inici d’aquest procés marca la diferència entre matèria inerta i matèria viva. La vida és autopoiètica (del grec autos –si mateix– i poiesis –creació–) té la propietat de fer-se a si mateixa realitzant dinàmiques d’autoproducció i auto-manteniment. L’observació d’aquesta “bio-lògica” o patró d’organització, d’una cèl·lula simple, sembla ser el mateix al d’una estructura social completa suggerint una unitat fonamental de vida. Estabilitat i canvi sempre coexisteixen: la vida teixeix i estén una xarxa estable que sustenta una estructura en continu canvi. Com molt bé deia Lynn Margullis “La vida en la terra s’assembla més a un verb. Repara, conserva i sobrepassa a si mateixa”.

Anna Rierola > Artista visual, treballa en la intersecció entre l’art i la ciència. Les seves obres es basen en imatges científiques obtingudes de projectes d’investigació que reutilitza i reinterpreta per projectar una visió del món unificat en xarxa, interconnectat o interdependent.

Primera artista resident en l’Institut d’Investigació Biomèdica de Barcelona (IRB), d’on les imatges de La Pulsió de Vida i d’on va començar la seva reflexió entorn de la pregunta “Què és la vida?”.

Col·labora: IRB Institut de Recerca Biomèdica. Barcelona