Convocatòries Activacions
Edició
#FEMINISMES : COLONIALISMES DESBORDATS
Jornades sobre feminisme weird

Jornades sobre feminisme weird

Paula López Montero, Elisa McCausland i Diego Salgado

Online ecoss.barcelona

25 > 28 OCT 18 - 20h
Ponències

Activitats gratuïtes amb aforament limitat i inscripció prèvia a Jornadasfeminismoweird.eventbrite.es

Espai: en línia (amb la possibilitat de seguiment des de la Fabra i Coats durant els dies 27 i 28)

L’objectiu d’aquestes jornades és avançar més enllà dels corrents hegemònics del moviment feminista i les seves conquestes a l’esfera sociopolítica per tal d’explorar els seus vessants més singulars i dissonants, les seves zones d’ombra, de gran potencial antisistema. A través d’allò que les ponents anomenen feminisme weird, s’amplien les perspectives habituals de l’activisme feminista mitjançant l’exploració de manifestacions culturals i artístiques marcades per l’estranyesa vers el consensuat com a real i les seves programacions. En aquesta exploració juguen un paper essencial el subconscient, els tabús, allò reprimit, allò (auto) censurat, allò polèmic i fins a allò (a)social.

Programa de les ponències:

25 OCT
CONFLUÈNCIES ENTRE FEMINISME I WEIRD
Noció de weird i influx en l’expressió feminista com a dissonància davant dels marcs convencionals de crítica i pensament. El feminisme com a corrent de pensament i acció en el marc d’una determinada realitat. Les màscares de gènere. Estructures i simulacres del poder. El paper de la mirada. El weird i el fantàstic. Allò familiar, estrany i liminal.

26 OCT
EXPRESSIONS GRÀFIQUES
Mitjans artístics, mitjans de consum. Neurobranding i femvertising. Moda, publicitat i disseny gràfic han estat considerats tradicionalment àmbits cosificadors per a la representació de la dona. Però de l’objectualització i l’exacerbació dels codis, i d’estratègies com el collage, se’n desprenen altres lectures insòlites i desconcertants.

27 OCT
AUDIOVISUAL
En una era de suposada llibertat absoluta per a les imatges en moviment, ens topem a la pràctica amb una paradoxa: la major part d’aquestes imatges s’adapten a un règim normatiu que dilueix la força de les diverses reivindicacions. Però han existit i existeixen en els àmbits del cinema i la televisió realitzadores que, gràcies a la seva mirada weird, han sabut sobreposar-se a la uniformitat del constructe audiovisual.

28 OCT
MÚSICA I EXPRESSIONS DIGITALS
El paradigma musical, sotmès des de fa uns anys a un procés de desconstrucció harmònic i melòdic en què les perspectives insòlites de gènere exerceixen un rol essencial. Les expressions digitals, amb un enorme potencial per trastocar els equilibris representatius de poder a través del shitposting, les imatges maleïdes, la hiperstició, el weirdcore i les imatges generades per intel·ligències artificials (IA).

Ponents:

Paula López Montero > Graduada en Comunicació Audiovisual i postgraduada en Crítica i argumentació filosòfica. Va ser becària de museografia a la Biblioteca Nacional d’Espanya. Col·laboradora habitual a mitjans com Cine Divergente i al seminari permanent d’Hermenèutica i Literatura comparada HELICOM. La seva atenció se centra especialment en les representacions i les obres literàries occidentals del segle XX.

suigenerismadrid.com/paula-lopez-montero

Elisa McCausland > Periodista, crítica i investigadora, és autora dels llibres Wonder Woman: El feminismo como superpoder (errata naturae, 2019) i, juntament amb Diego Salgado, de Supernovas: Una historia feminista de la ciencia-ficción audiovisual (errata naturae, 2019) i Sueños y Fábulas: Historia de Vértigo (ECC, 2022).

es.wikipedia.org/wiki/Elisa_McCausland

Diego Salgado > Crític de cinema, reflexiona des de fa quinze anys sobre els sentits, contextos i potencials de la cultura popular i el feminisme, amb especial incidència al cinema i el còmic.

cine-diegosalgado.blogspot.com/2017/06/critico-de-cine.html


Junts o per separat han col·laborat en mitjans com Babelia, Caimán, Cuadernos de Cine, Comicmanía, Radio 3, El Salto, Guía del Ocio, Imágenes de Actualidad, Pikara Magazine, Sangre Fucsia i SoFilm, així com en nombrosos llibres col·lectius. Actualment, comparteixen micròfon a Trincheras de la Cultura Pop, work in progress assagístic impulsat per l’editorial Consonni. A més, escriuen a quatre mans crítiques i estudis al voltant de l’audiovisual a la revista Dirigido Por i imparteixen conferències i seminaris sobre tots els temes apuntats en els àmbits de l’acadèmia i la divulgació.